Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 3
araştırma  › Nötron Aktivasyon Analizi
Nötron Aktivasyon Analizi

Kararlı atomların çekirdeklerine nötronlar gönderilerek kararsız hale getirilirler. Yandaki şekilde görüldüğü gibi; nötron, hedef çekirdekle etkileşerek çekirdeğin radyoaktif (kararsız) hale gelmesine neden olur. Kararsız hale gelen çekirdek çeşitli ışınlarla beraber kendine özgü karakteristik enerjilerde gama ışınları yayınlar. Bu ışınlar incelenerek element analizi yapılır. 

  
 

Ölçüm sisteminin özellikleri:

>Canberra saf Germanyum (Ge) n-tipi koaksiyel detektör
- Yüzde verim (relative efficiency) %40

- 1,33 MeV de Yarı Yükseklikteki Genişlik 2,1 keV (Full Width at Half Maximum, FWHM)

>Canberra Eagle dijital spektrometre

>Genie 2000 spektrum analiz programı