Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 2
Yayınlar  › Yüksek Lisans Tezleri
Yüksek Lisans Tezleri

1)“İ.T.Ü. TRIGA Mark-II Eğitim ve Araştırma Reaktörü’nün Nükleer Güvenlik Ölçümleri İle Hava ve Su Aktivite Seviyelerinin Değerlendirilmesi”, M. Şecaattin YENER, 1997-1998 Bahar Yarıyılı.

2)Thermal-hydraulic analysis of ITU TRIGA Mark-II reactor (Emin Hakan ÖZKUL, ITU Institute for Nuclear Energy, Istanbul, June 2000)

3)Yelda TAŞKIRAN ( DERLİ ): “İTÜ TRIGA Mark-II Reaktör Kalbinin Değişik Kalp Düzenlerinde Reaktivite Değişiminin Hesabı” Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, (Haziran 2003).

4) İTÜ Triga Mark-II Reaktörünün soğuma probleminin analizi ve çözüm önerileri, (Orhan Erdal Akay, 1999).

5) İ.T.Ü. triga MARC II reaktörünün reactivite sıcaklık katsayısının deneysel olarak saptanması Bircan,Kenan 1996.

6) İ.T.Ü. Triga Mark-II reaktörü negatif uyarım kalibrasyonu  Atalay, Emine Dilara 1993.

7) Triga dinamik parametrelerinin yeni hızlı bir yaklaşım ile belirlenmesine yönelik ölçü yönteminin geliştirilmesi Özdoğancı, Hatice 1992

8) İ.T.Ü. Triga Mark-II konsolu için fuzzy güç regulatörü tasarımı Öğe, Ogün 1991.

9) İ.T.Ü. Triga Mark-II reaktörü nötron radyografi düzeninin boyutlandırılmasına ait bazı temel karakteristiklerinin deneysel tayini Sarı, Emel 1990

10) TRIGA Mark-II reaktörünün bilgisayar aracılığıyla kontrolü, Tijen Aral 1993