Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 6
Yayınlar  › Bildiriler
Bildiriler

1) Tuğrul A.B., “Archaeometric Studies By Using Neutrography in ITU TRIGA Mark-II Reactor”, 16th European TRIGA Conference, 25-28 Sept. 2000, Pitesti-Romania, CD Proc., S2-04/1-14

2)   Yener S., Tuğrul A.B., “Evaluation of Nuclear safety Measurements in ITU TRIGA Mark-II Reactor”, 16th European TRIGA Conference, 25-28 Sept. 2000., Pitesti-Romania, Cd Proc. S3-02/1-15.

3)   Doğan N., Tuğrul A.B., “Comperative Evaluation of Soda Glasses That Are Exposed By The Different Radiation Sources”, 15th European TRIGA Users Conference, 1998, Espoo, Finland, Proc. Pp. 81-102.

4)   Bilge A.N., Tuğrul B., Yavuz H., "Evaluation of Gamma Radiography by Using ITU TRIGA Mark-II Research Reactor", Second Asian Seminar on Research Reactors, ASRR-II/44, Jakarta-INDONEZIA, 22-26 May. 1989, Proceeding, Vol.II, National Atomic Energy, pp. 85-93.

5)    Tuğrul B., Bilge A.N., "Modernization Design of Neutron Radiography of ITU TRIGA Mark-II Reactor", 10th European TRIGA Users Conference , Vienna-AUSTURIA, 14-16 Sept. 1988, Proceeding, TOC-21, pp. 5.21 - 5.31

6) Tuğrul B., Bilge A.N., Yavuz H., "The Possibility of Gamma Ray Sterilization by Using ITU TRIGA Mark-II Reactor", 10th European TRIGA Users Conference , Vienna- AUSTURIA, 14-16 Sept. 1988 Proceeding, TOC-21, pp: 5.33-5.40.

7) Bilge A.N., Tuğrul B., "Nuclear Applications With ITU TRIGA Reactor", International Symposium on The of Multi-Purpose Research Reactors and Related International Co-operation, IAEA-SM-300/24, Grenoble - FRANSA, 19-23 Ekim 1987, Proceeding s: 587-595, Vienna, (1988).

8)   Tuğrul A.B., “Safety Measurements At I.T.U. TRIGA Reactor”, 7th European Conference of TRIGA Users, Istanbul, 15-17 Sept. 1982, Conference Papers, TOC-15, GA Tech.Inc., pp: 1.12-1.23.

9)  Durmayaz, A., Özkul, E.H., Determination of the thermal-hydraulic parameters of ITU TRIGA Mark-II reactor, 1th Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Applications Proceedings, pp.81-95, Presented at the 1th Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Applications held in İzmir-Türkiye, 23-27 October 2000.

10) Özkul, E.H., Durmayaz, A., A parametric thermal-hydraulic analysis of ITU TRIGA Mark-II reactor, 16th European TRIGA Conference Proceedings, pp.3-23 - 3-42, Presented at the 16th European TRIGA Conference held at Institute for Nuclear Research, Pitesti-Romania, September 25-28, 2000.

11) Büke, T., Şişman, A., Durmayaz, A., Yavuz, H., An experience on the bacterially infested ITU TRIGA Mark-II reactor tank water, 14th European TRIGA Conference Proceedings, pp.2-19 - 2-22, Presented at the 14th European TRIGA Users Conference held at Johannes Gutenberg-Universität Mainz Institute für Kernchemie, Mainz-Germany, September 22-25, 1996.

12) Durmayaz, A., Şişman, A., Çetin Şişman, F., Yavuz, H., Determination of the effect of Xenon-135 poisoning on reactivity for the ITU TRIGA Mark-II reactor, 14thEuropean TRIGA Conference Proceedings, pp.2-13 - 2-18, Presented at the 14th European TRIGA Users Conference held at JohannesGutenberg-Universität Mainz Institute für Kernchemie, Mainz-Germany, September 22-25, 1996.

13) Yavuz, H., Durmayaz, A., Post-Installation evaluation of the neutron radiography facility of ITU TRIGA Mark-II reactor, Twelfth European TRIGA Users Conference Papers and Abstracts, General Atomics, TOC-25, pp.4-45 - 4-54, Presented at the Twelfth European TRIGA Users Conference held at Institute for Nuclear Research, Bucuresti, Pitesti-Romania, September 28 - October 1, 1992.

14) Yavuz, H., Durmayaz, A., Sarı, E., The Neutron radiography facility designed for ITU TRIGA Mark-II reactor, Eleventh European TRIGA Users Conference Papers and Abstracts, General Atomics, TOC-22, pp.4-1 - 4-15, Presented at the Eleventh European TRIGA Users Conference held at The German Cancer Research Institute, Heidelberg-Germany, F.R., September 11-13, 1990.

15) Üstün, G., Durmayaz, A., İTÜ TRIGA Mark-II Reaktörü'nün COMMIX-1C Kodu ile Geçici Rejimde Üç Boyutlu Termal-Hidrolik Analizi,VIII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Erciyes Üniversitesi, Kayseri-Türkiye, 15-17 Ekim 2003.

16) Üstün, G., Durmayaz, A., İTÜ TRIGA Mark-II Reaktörü'nün Isıl-Hidrolik Analizi İçin Hacim Üzerine Ortalaması Alınmış Kütle ve Enerji Korunumu Denklemleri, ULIBTK'01 13. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Selçuk Üniversitesi ve Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği, Sayfa 247-254, Konya, 5-7 Eylül 2001.

17)    Ozgener HA, Ozgener B, Büke T A comparison of integral transport and diffusion theory methods in whole core TRIGA calculations VTT SYMPOSIUM, No:197, 27-38, 1999.

18) R.Demiralp, S.Kalayoglu, E.Ünseren, F.Grass, H.Böck; Determination of Trace Elements in Milk and Measurement of Short Lived Nuclides in Some Sample Using FIMS. 10.th European TRIGA Users Conference, Atominstitut der Österreichischen Universitaeten, Vienna Avusturya, 6.37-6.46, Sept 14 -16, 1988.

19) Cetin F., The Effect of variations of power deposition from tritons and Protons on Optical Homogeneity of 3 He Gas volumetrically pumped by ITU TRIGA Mark II Reactor ,Turkish Physical Society, 25 th International Physics Congress, 25-29 August 2008, Bodrum, Turkey.

20) T. BUKE, “Calculation of the temperature distribution in a TRIGA type fuel element following the pulse operation”, III. Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, Tashkent, Uzbekistan, p. (October 5-8, 2004).

21) T. BÜKE, H. YAVUZ, “Evaluation of Core Heatup in Case of Total Loss Of Pool Water of TRIGA Reactors”, Proceedings of The Second Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application Abstracts, Almaty, Republic of Kazakhstan, p.85-90 (September 16-19, 2002).

22) T BÜKE, H.YAVUZ, “Fuel Element Burn-up Calculation in ITU TRIGA Mark-II Reactor”, First World TRIGA Users Conference, Pavia, Italy, ( Available on CD), (June 16-18, 2002).

23) T BÜKE, H.YAVUZ, “Thermal Hydraulic Analysis of the ITU TRIGA Mark-II Reactor”, I. Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Application, Izmir, Turkey, p.333-347, (October 23-27, 2000).

24) T BÜKE, H.YAVUZ, “Calculation of the Flow Parameters in TRIGA Core Coolant Channel”, 16th Eurepean TRIGA Users Conference, Pitesti, Romania, p.3-44; 3-51 (September 25-28, 2000).

25) H.YAVUZ, A.BAYÜLKEN, B.CAN, N.KURUL, C.BAYTAŞ, T.BÜKE, M.AYDIN, A.ŞİŞMAN, “Computerization of I.T.U. TRIGA Mark-II Console”, 12th Eurepean TRIGA Users Conference, Pitesti, Romania, p.3-1;3-8, (September 28- October 1, 1992 ).

26) T.BÜKE, “İ.T.Ü. TRIGA Mark-II Reaktöründe Yanma-Oranı Etkisinin Araştırılması”, VI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, ( Eylül 15-17, 1993 ).

27) A.ŞİŞMAN, N.KURUL, T.BÜKE, H.YAVUZ, “İ.T.Ü. TRIGA Mark-II Reaktör Konsolunun Modernizasyonu”, VI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, ( Eylül 15-17, 1993 ).

28) B.CAN, N.KURUL, T.BÜKE, H.YAVUZ, “İ.T.Ü. TRIGA Mark-II Reakrörünün Dinamik Davranışı”, V. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresi Özet Kitabı, Ege Üniversitesi, İzmir, s.39, ( Mayıs 22-24, 1991 ).

29)   H. Saygın, T. Büke, A. Şişman, “Reactivity Calculations for the Fuel Elements of ITU TRIGA Mark-II Reactor by Means of One-Group Perturbation Theory”, 14th European TRIGA Conference, Sep. 22-25, 1996, Mainz (Germany).

30) BARUTÇU, B., ŞEKER, S. (2001), “İTÜ TRIGA MARK-II Reaktöründe Şebeke Frekansı Etkisinin Dalgacık Analiziyle Filtrelenmesi”, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Dergisi 2001-2002, C.1, S.1, sf. 135-139, İstanbul, Türkiye.

31) BARUTÇU, B., (2003) “İTÜ TRIGA MARK-II Reaktörü’nde Sürekli ve Darbeli Çalışma Durumlarında İşaret İşleme Yöntemleriyle Gerçek Zamanda Reaktivite Tayini”, VIII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Kayseri, 15-17 Ekim.

32)  BARUTÇU, B., ŞEKER, S., TÜRKCAN, E., AYAZ, E., (2002) “İTÜ Triga Mark-II Reaktöründe Veri Toplama ve İşaretler Üzerinde Çentik Süzgeç Uygulaması”, SİU 2002, 10. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 2, 795-799, Pamukkale, 12-14 Haziran.

33)  BARUTÇU, B. (2001) “İTÜ TRIGA MARK-II Reaktöründe İşaret İşleme Yöntemleriyle Reaktivite Tayini”, BUMAT Mühendislikte Modern Yöntemler Sempozyumu MMYS’2001, Bildiri Kitabı, sf. 337-344, İstanbul, 26-28 Eylül.

34) C.Fırat, M.Geçkinli, “TRIGA Reactor Dynamics: Frequency Response Tests”, The Twelfth European TRIGA Users Conference, NRI, Bucuresti-Pitesti, Romania, 22-25 September, (1992),p:2/55-69.

35) The start-up tests for TRIGA Mark-II at the Institute for Nuclear Energy.
N. Aybers, H. Yavuz, A. Bayülken
The 6th European TRIGA Users Conference, 16-18 Eylül 1980, Mainz. Almanya, 6-6-6-25

36) Planning and implementation of Istanbul Technical University TRIGA research program.
N. Aybers, H. Yavuz, A. Bayülken The 7th European TRIGA Users Conference, 15-18 Eylül 1982, İstanbul. Türkiye, 9-9-9-19

37)   Fission products distribution for Istanbul in a hypothetic reactor accident.
A. Bayülken, M. C. Barla The 10th European TRIGA Users Conference, 14-16 Eylül 1988, Viyana. Avusturya, 4-69- 4-80.

38) Nine years of operation of İTÜ-TRR TRIGA Mark-II reactor.
H. Yavuz, A. Bayülken, M.A. Yavuz The 10th European TRIGA Users Conference, 14-16 Eylül 1988, Viyana. Avusturya 1-31 - 1-37

39) Quantitative boron detection by neutron transmission method.
A. Bayülken, E. Eren, M. Okka, M. Genceli The 12th European TRIGA Users Conference, 28 Eylül-1 Ekim 1992, Bükreş- Piteşti. Romanya, 5-1 - 5-9.

40) İ.T.Ü. TRIGA Mark-II eğitim ve araştırma reaktörü.
H. Yavuz, A. Bayülken, B.Can, B.Tuğrul 1. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, 20-24 Mayıs 1980, İzmir, (özet kitabı 28).

41) İ.T.Ü. TRIGA reaktörü tankına uygulanan feroksil testi.
N. Aybers, H. Yavuz, T. Yarman, A. Bayülken, M. Geçkinli, E. Edgü, B. Can 1. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, 20-24 Mayıs 1980, İzmir, (özet kitabı 19).

42) İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü TRIGA Mark-II araştırma ve eğitim reaktöründe mutlak akı dağılımı. H. Yavuz, M. Geçkinli, A. Bayülken, T. Çeltik 1. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, 20-24 Mayıs 1980, İzmir, (özet kitabı 30).

43) İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü eğitim ve araştırma reaktörünün ilk kritikalite deneyi.
N. Aybers, H. Yavuz, A. Bayülken, B.Can 1. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, 20-24 Mayıs 1980, İzmir, (özet kitabı 28).

44) TRIGA reaktörü ve sanayi. A. Bayülken Nükleer Enerji ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu, 15-17 Ekim 1986, İstanbul, 58-66.

45) Can,B.,"3-D Flux Distribution and Criticality Calculation of Triga Mark-II",

Seventy European Triga Users Conference, 15-18 September, (1982), Istanbul, P:7.41-

7.53

46) Can,B., Omuz,S., Uzun,S., Apan,H., "Different Microprocessor Controlled Devices for

ITU TRIGA Mark-II Reactor", 11th. TRIGA Users Conference Deutsches

Krebsforschungszetrum, Heidelberg, 11-13 September (1990), 4.17-4.25.

47) Can,B., Yavuz,H., Akbay,E., "The Investigation of Nonlinear Dynamics Behaviour of ITU

TRIGA Mark-II Reactor" 11th European TRIGA Users Conference Deutsches

Krebsforschungszetrum, Heidelberg, 11-13 (1990), 2.39-2.49.

48) Can,B., "The Optımal Control of ITU TRIGA Mark-II Reactor", The Twelfth European

TRIGA Users Conference, NDI Bucuresti-Pitesti, Romania, 22-25 September, (1992).

49) Can,B., Omuz,S., "A Digital Data acquisition and Display System for ITU TRIGA Mark-II Reactor", NRI, Bucuresti-Pitesti-Romania, 22-25 September, (1992).

50) Erkan,B., Can,B., "Control of ITU TRIGA Mark-II Reactor", TIEES-96 First Trabzon

International Energy and Environment Symposium July 29- 31 1996 KTU-TRABZONTURKEY, Vol 1, 285-290.

51) Erkan,B., Can,B., "Self-Tuning Control of ITU TRIGA Mark-II Reactor", The 1996

American Nuclear Society International Topical Meeting on Nuclear Plant Instrumentation,

Control and Human Machine Intecface Technologies, MAY 6-9 1996, Pennsylvania State

University, USA.

52) Baba,F.,Can,B.,Gök,I.,Akbay,E., "Design of Fuzzy Logic Controller for the ITU TRIGA

Mark-II Reactor", The 1996 American Nuclear Society International Topical Meeting On

Nuclear plant Instrumentation, Control and Human Machine Interface Technologies, May

6-9 1996, Pennsylvania State University, (USA).

53) Akbay, E., Can, B., Baba, F., “Fuzzy Logic Controller For The Ġ.T.Ü. Triga Mark-II

Reactor”, IMS'2001, 3rd International Symposium On Intelligent Manufacturing Systems,

August 30-31, 2001, Sakarya, Turkey.

54) Coban, R. Can, B., Modelling of ITU TRIGA MARK-II Reactor Using Neural Networks,

Proceedings of The international Conferance on Modelling and Simulation, AMSE Selçuk

Üniversitesi, Volume II August 28-30, 2006, Konya Turkey, Paper no: B172.

55) Can,B., "ĠTÜ Trıga Mark-II Eğitim ve AraĢtırma Reaktöründe Darbe (Pulse)

Parametrelerinin Tayini", I.Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi,20-24 Mayıs (1980), Ġzmir,

Özet Kitap S:29

56) Can,B., Yavuz,H., "Ġ.T.Ü. Trıga Mark-II Reaktörü Termo Hidrolik Analizi", II.Ulusal

Nükleer Bilimler Kongresi, 10-12 Ekim (1984) ÇNAEM, Ġstanbul, Bildiri özetleri S:16/M.Ü.

Fen Bilimleri Dergisi, Sayı:2, (1985), 229-239.

57) Can,B., Akdeniz,R., "ĠTÜ TRIGA Mark-II Reaktöründe Darbesel Mod ÇalıĢmada

Gücün DeğiĢimini Kaydeden MikroiĢlemci Denetimli Bir Ölçme Sistemi", Elektrik

Mühendisliği 4.ulusal Kongresi, DEÜ., Ġzmir, 16-22 Eylül, (1991), 128-130.

58) Can,B., "ĠTÜ TRIGA Mark-II Reaktörünün Kontrolüne ĠliĢkin Yeni Bir Öneri", V.Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, DEÜ N.B.E. Ġzmir, 22-24 Mayıs (1991), Bildiri Özetleri S:40.

59) Can,B., Candar,S., Balcı,A., "ĠTÜ TRIGA Mark-II Reaktörü için Mikroişlemci Denetimli çok Kanallı Güç Ölçme Sistemi", V. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, DEÜ , N.B.E, İzmir, 22-24 Mayıs (1991).

60) Can,B., Yavuz,H., "ĠTÜ TRIGA Mark-II Reaktörünün Nonlineer Simülasyonu", Yöneylem araştırması ve Endüstri Mühendisliği 91.Ulusal Kongresi, ĠTÜ, Ġstünbul, 17-19 Haziran, (1991).Bildiri Özetleri S:9- 10.