Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 13
Ziyaretçilerin Uyması Gereken Kurallar
Ziyaretçilerin Uyması Gereken Kurallar

ITU TRIGA Mark-II Reaktörünü ziyaret etmek isteyen kişiler veya gruplar iletişim için:

Tlf: 0212 285 3892
Fax: 0212 285 3884
E-mail: itutriga@itu.edu.tr

1) Hiçbir ziyaretçi yanında reaktör görevlisi olmadan reaktör binası içinde bulunamaz.

2) Enstitü dışından gelen ziyaretçiler, reaktör işletme müdürünün veya reaktör işletme şefinin izni ile iş saatleri içinde reaktör binasının içini gezebilirler. Gruplar, bir program dahilinde kabul edilirler. En az 5 kişilik topluluklar grup olarak adlandırılırlar.

3) Reaktör binası ziyareti süresince ziyaretçiler yanlarında, görevlinin belirleyeceği özel durum hariç, hiçbir şekilde çanta, paket ve buna benzer taşınabilecek malzeme bulunduramazlar.

4) Ziyaretçileri, reaktör işletme müdürünün görevlendirdiği reaktör görevlisi veya görevlileri gezdirir. Ziyaretçiler kendilerine izin verilmeyen kısımlara giremezler.

5) Reaktör binası içinde herhangi birşey yemek ve içmek kesinlikle yasaktır.

6) Reaktör binasına fotoğraf makinesi, kamera ve cep telefonu ile girmek yasaktır.

7) Hamileler ve 9 yaşından küçük çocuklar reaktöre ziyaretçi olarak kabul edilmezler.

8) 9 ile 18 yaş arası ziyaretçiler için özel izin alınır.

9) Grup ziyaretçilerine en az bir cep dozimetresi veya film dozimetresi temin edilir.

10) Reaktör çalışırken, Reaktör işletme müdürünün izni olmadıkça, reaktör holü içine, yetkililerden başkası giremez.

11) Grup halinde kabul edilen ziyaretçiler, reaktör binasını gezen grubun isim listesini ilgili görevliye vermek zorundadır.

12) 5 kişiden az olan ziyaretçi gruplarının elemanları isimlerini, kendi el yazıları ile “Ziyaretçi İsim Formu”na yazıp imzalamak zorundadırlar.

13) Yabancı uyruklu ziyaretçilerin ziyaret tarihinden bir ay öncesinde, pasaport kopyasını e-posta ile göndererek, ilgili kişiyi izin için bilgilendirmesi gerekmektedir. 

Önceden bildirilmeyen ve isim listesi olmayan grup veya ziyaretçiler kabul edilmeyecektir.