Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 1
Yayınlar  › Doktora Tezleri
Doktora Tezleri

1) “İ.T.Ü. Triga Mark II Reaktörü’nde Kaza Analizi”, Güray Mollaoğlu, Enerji Enstitüsü, 2009

2) İ.T.Ü. TRIGA MARK-II reaktöründe yakıt elemanlarının reaktivite eşdeğerlerinin iki gruplu pertürbasyon teorisi ile hesabı Büke, Tayfun, 1997

3) Hava numunelerinde eser elementlerin ve Lu2La2Ga3O12 :Cr3+, TeO2LiCl :Tm3+ kristallerindeki safsızlıkların nötron aktivasyon yöntemi ile belirlenmesi Belin, Birkan, 2001.

4) Nötron aktivasyon analizi yöntemi ile ince filmlerin kalınlık tayini Özben, Cenap Ş., 1998.

5) Nötron transmisyon tekniği ile kantitatif bor tayininde matris etkisi Okka, Muhittin, 1998

6) Enstrümental nötron aktivasyon analiziyle 235U/238U oranının tayini Hacıyakupoğlu, Sevilay, 1997

7) İ.T.Ü. Triga Mark-II reaktörünün adaptif kontrol yöntemi ile kontrolü, Kadir Erkan, 1994

8) İ.T.Ü. Triga Mark-II reaktörünün fuzzy kontrol yöntemi ile kontrolü, Erbil Akbay, 1998

9) İ.T.Ü. Triga Mark-II reaktörünün neuro-fuzzy –genetik algoritma ile kontrolü, Ramazan Çoban