Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 2
Yayınlar  › Makaleler
Makaleler

1) Soft computing technique for power control of Triga Mark-II reactor
Topuz, Vedat / Fevzi Baba, A., Expert Systems with Applications, 38 (9), p.11201-11208

2) A fuzzy controller design for nuclear research reactors using the particle swarm optimization algorithm
Coban, Ramazan, Nuclear Engineering and Design, 241 (5), p.1899-1908

3) Computational intelligence-based trajectory scheduling for control of nuclear research reactors
Coban, Ramazan, Progress in Nuclear Energy, 52 (4), p.415-424

4) A trajectory tracking genetic fuzzy logic controller for nuclear research reactors
Coban, Ramazan / Can, Burhanettin, Energy Conversion and Management, 51 (3), p.587-593, Mar 2010

5) An expert trajectory design for control of nuclear research reactors
Coban, Ramazan / Can, Burhanettin, Expert Systems with Applications, 36 (9), p.11502-11508

6) TAYFUN BÜKE, HASBİ YAVUZ “ Experimental and analytical investigation of ITU TRIGA Mark-II reactor core ”, KERNTECHNIK, 68, 5-6, p.228-234 (2003)

7) T. BÜKE, H.YAVUZ, “Calculation of the Reactivity Worth for TRIGA Core Fuel Elements by Means of the Two-Dimensional, Two-Group Perturbation Theory”, Kerntechnik, 63, p.273-277, (1998).

8) H. SAYGIN, A. ŞİŞMAN, T. BÜKE, “A Comparison Between the Results of Perturbation Theory and TRIGAP for the Reactivity Worth Calculations of Fuel Elements”, Annals of Nuclear Energy, 25, p.1133-1140, (1998).

9) H. Saygın, A. Şişman, T. Büke, “A Comparison Between the Results of Perturbation Theory and TRIGAP for the Reactivity Worth Calculations of Fuel Elements”, Ann. Nucl. Energy, 25 (14), 1133-1140, (1998).

10) Identification and control of ITU TRIGA Mark II research reactor using neural networks and fuzzy logic, Al 2005: Advances in artificial intelligence , Lecture notes in articial intelligence 3809 , Spring-Verlag 2005, 1057-1062

11) Geçkinli,M., Hızal,N.A., Gençay,Ģ., Çiftçioğlu,Ö., Can,B., Güngördü,E., "TRIGA

DĠNAMĠĞĠ", Son Rapor Ġ.T.Ü., Elektronik ve Kontrol Sistemleri Uygulama araĢtırma

Merkezi, AraĢtırma GeliĢtirme Projesi, NO:91 istanbul, Temmuz (1989).

12) Baba,F., Can,B., Akbay,E., Erdal,H., "ĠTÜ TRIGA Mark-II Reaktörü için Bulanık

Kontrolör Tasarımı", M.Ü. Fen Bilimleri Dergisi Sayı:10.

13) Baba,F., Can,B., Akbay,E., "TRIGA Mark-II Reaktörü için Kural Tabanlı Bulanık

Kontrolör Tasarımı", VII.Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresi (UNBTK'96) 3-6

Eylül (1996), ĠTÜ-NEE; Ġstanbul.

14) Can,B,Baba,F., Erdal,H.,"ĠTÜ TRIGA Mark-II Reaktörü için Parçalı Yörünge Kullanılarak Gerçekleştirilen Optimal Kontrolör.", M.Ü. Fen Bilimleri Dergisi S:115 (1999)S:187-196.