Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 10
araştırma  › Nötrografi
Nötrografi

Nötrografi, otomotiv ve yapı sanayi, enerji mühendisliği, malzeme bilimi, jeoloji ve arkeoloji gibi birçok alanda kullanılan tahribatsız bir test yöntemidir. 

X-ışınları ile yapılan görüntüleme tekniğine benzemektedir. Bu yöntemde X-ışını demeti yerine nötron demeti kullanılmaktadır. Radyografideki gibi, nötronlar, incelenecek parçadan geçtikten sonra, bir fotoğraf levhasında tutulurlar ve soğurmanın az ya da çok oluşuna göre az ya da çok karanlık bölgelerden oluşmuş bir görüntü elde edilir. Böylelikle, hidrojenli bileşikler (plastik maddeler, hidrokarbonlar) gibi nötronları soğuran elementler ya da birleşikler ortaya çıkarılabilir.

Nötronlar yüksüz olduğu için fotografik ekranda görüntü oluşturabilecek yüklü parçacıkları oluşturması sağlanır. Bunun için genellikle gadolinyum gibi nötronları oldukça iyi yutabilen elementler kullanılır. Nötron yutan gadolinyum fotografik ekranın duyarlı olduğu Beta ışınlarını üretir. Bu görüntü X-ışını ile üretilen görüntüden oldukça farklıdır. Nötrografide yüksek miktarda hidrojen içeren sentetik malzemeler kolaylıkla ayırt edilebilirken, bazı metalleri ayırt etmek kolay değildir. X-ışınları ile yapılan görüntüleme de ise malzemenin yoğunluğu ne kadar radyasyonun yutulacağını belirler. Bu nedenle farklı yoğunluktaki metalleri ayırt etmek daha kolaydır.